Proiecte

COMUNICAT DE PRESA

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”
LANSARE PROIECT

„Dezvoltarea activității societății prin înființarea unei fabrici de panouri din lemn
dotată cu echipamente performante de uscare și prelucrare”

Ghimeș – Făget, 06.12.2013

S.C. XILOPAL S.R.L., cu sediul in, Sat Făget, Comuna Ghimeș – Făget, Județul Bacău, deruleaza incepand cu data de 14.11.2013, proiectul „Dezvoltarea activității societății prin înființarea unei fabrici de panouri din lemn dotată cu echipamente performante de uscare și prelucrare”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Economiei in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”.

Valoarea totala a proiectului este de 1.686.777,19 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 963.862,90 lei.

Proiectul se implementeaza in Sat Tărhăuși, Comuna Ghimeș – Făget, Județul Bacău, pe o perioada de 24 de luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivității S.C. XILOPAL S.R.L. pe piaţa articolelor din lemn.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana de contact: Petru Pal
Functie: Administrator
Tel. / Fax: 0234.370.070
E-mail: xilopal@gmail.com

comunicat de presa